• Home »
  • Общи условия за ползване
Общи условия за ползване

Настоящите правила за ползване са предназначени да регулират отношенията между „ВК2022“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на електронния магазин, наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“ и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Потребител“.

    1. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1.1 Това е договор покупко-продажба от разстояние между „Доставчика“ и „Потребителя“. Договорът се отнася за продажба на движимо имущество между „ВК2022“ ЕООД, със седалище в София, бул./ул. бул. "Цар Борис ІІІ" № 165А, ет. 4, ап. 11, ЕИК: BG206800264, и „Потребителя“. Договорът се сключва директно, чрез приемане от „ВК2022“ ЕООД на предложение за покупка през интернет, на уебсайта.
1.2 Тези общи условия за продажба ще останат валидени и действащи, докато не бъдат променени от „ВК2022“ ЕООД. Всички промени и/или допълнения към "Правила и условия за ползване" ще влязат в сила от датата в която бъдат публикувани в сайта. Последната актуализирана версия на "Правила и условия за ползване" е тази, налична на сайта.

     2. ЦЕНИ

2.1 Продажните цени на продуктите, публикувани на сайта на „ВК2022“ ЕООД, са в български лева, включват ДДС и всички други данъци.

2.2 Разходите за доставка, когато са предвидени, са посочени на сайта на „ВК2022“ ЕООД.

2.3 „ВК2022“ ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите по всяко време, като новата цена влиза в сила след публикуването на официалната старница на сайта.

2.4 При промяна на цената "Потребителят" се задължава да плати тази цена, която е актуална по време на сключване на договора.

2.5 Намаленията обявени в сайта, могат да са с фиксирана дата, като намалената цена важи до настъпването на крайната датата. При липса на крайна дата намалението е в сила до изчерпването на количествата от намаления продукт. При намаление, неактуалните цени се задраскват и под тях са публикувани цените с намаление.

    3. НАЧИН НА ПОКУПКА И ПЛАЩАНИЯ

3.1 Покупката може да се извършва от всеки "Потребител" на сайта/онлайн магазина.

3.2 При поръчка изпратени през сайта, „Потребителят“ ще получи потвърждение на поръчката си на посочения от него имейл, с който ще бъде уведомен, че предложението му за покупка се обработва и ще се счита за прието, освен ако не е съобщено друго. Очаквайте имейл или телефонно обаждане от „ВК2022“ ЕООД в рамките на 3 (три) работни дни от получаване на първия имейл, с цел потвърждение на Вашата поръчка. След като този срок изтече, Интернет споразумението се счита за усъвършенствано.

3.3 Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на поръчаните продукти в системата ни. След потвърждение по телефона на Вашата поръчка от наша страна, продуктите се запазват.

3.3 Всички продукти публикувани в сайта се доставят на територията на цялата страна, чрез куриерска фирма Еконт. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична в склада ни, когато продукта не е наличен в склада времето за доставка е от 5 до 10 дни.

3.4 – След 3 часа от изпращане на поръчката чрез сайта се приема, че тя е приета с всички произтичащи от нея задължения, тъй като приемате условията, изброени на тази страница.

    4. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ - РЕКЛАМАЦИИ

4.1 - „ВК2022“ ЕООД доставя продуктите на посочения от „Потребителят“ до адрес в рамките на 24/72 часа, освен в изключителни случаи или непредвисени ситуации, или във всеки случай не по-късно от 15 дни от сключването на Договора.
4.2 – Ако пакетът покаже признаци на счупване или повреда, е необходимо да се провери целостта му, да се покажат на куриера евентуални повреди, когато е възможно, и да се приеме пакетът с РЕЗЕРВА, като посочите причините. В противен случай „ВК2022“ ЕООД няма да може да се възползва от застраховката и подмяната на обекта.

    5. НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТИ

„ВК2022“ ООД приема поръчки от клиенти в рамките на количествата на заявените продукти на склад. Следователно приемането от „ВК2022“ ЕООД на предложението за покупка, подадено от „Потребителят“, зависи от наличността на продуктите на склад.
„ВК2022“ ЕООД се задължава своевременно да уведомява „Потребителят“ за всяко непредвидено изчерпване на запасите поради прекомерно търсене или други причини.

   6. ГАРАНЦИИ И ПОМОЩ

6.1. - За продуктите, закупени от „Потребителят“, правилата за гаранции и съдействие, свързани с продажбата на потребителски стоки, са приложими от „ВК2022“ ЕООД.

   7. ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1.  УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА НА СТОКА

Всяка стока, закупена онлайн от bkclimatesystem.com може да бъде върната или заменена без причина преди изтичане на четиринадесет /14/ дни от получаването й, ако не е ползвана, не е монтирана, не е с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени за да се осъществи връщане или замяна на стока:

  • Стоката трябва да е в оригинална опаковка и да е в ненаръшен търговски вид;
  • Стоката не трябва да е използвана;
  • Стоката не трябва да е монтирана;
  • Стоката не трябва да е увредена при транспорт. Ако се установи повреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за щетата в присъствието на куриера. Ако се установи транспортен дефект в последствие, стоката не подлежи на връщане или замяна.
  • Стоката трябва да е придружена с оригинал на финансов документ (фактура), доказващ че е закупена от БК2022 ЕООД и гаранционна карта.
  • Възстановяването на парични суми се извършва по банкова сметка, предоставена от купувача, в срок от 14 дни от датата на връщане на стоката. Възстановяване на суми на покупки платени, чрез дебитна/кредитка карта се извършват чрез кредитно нареждане по картата с която е направена покупката. Моля да имате предвид, че възстановяването на суми платени, чрез наложен платеж или банков превод се възстановяват по банков път.

7.2. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

За да върнете или замените закупена стока, чрез договор за покупко-продажба от разстояние в закония 14-днесвен срок, моля изпълнете следните стъпки:

Попълнете формуляра по-долу, след което го изпратете на имейла за контакт: bkclimatesys@gmail.com.

  • Продуктът, който искате да върнете трябва да отговаря на условияТА за връщане и замяна, с които може да се запознаете по-горе в точка I. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. 
  • Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на купувача. Стоката трябва да бъде върната лично или чрез куруерска услуга (за предпочитане е да се извърши, чрез куриерска фирма Еконт). Ако връщането на стоката е чрез куриер, задължително се израща със застраховка (Добавена стойност) за стойността на уреда и без наложен платеж! Важно е да отбележим, че ако уреда няма застраховка и получи транспортни щети, отогворността и разходите са за сметка на купувача. 
  • След като получим и обработим Вашия попълнен формуряр за връщане/замяна на стока, ще се свържем с Вас по телефона. След като получите обратна връзка от нас може да донесете лично или да изпратите стоката на следния адрес: гр. София, ул. Георги С. Раковски №85.

7.3. РЕКЛАМАЦИИ

Всеки наш клиент има право да предяви рекламация в следните случаи: при констатирани липси; дефекти на стоката; несъответствие с поръчания модел или размер. Рекламации на вече монтирани продукти не се разглеждат!

При рекламация на стока, трябва да попълните Формуляр за връщане на продукта, който ще намерите в раздел „Условия за връщане на продукти“, отбележете като причина „фабричен дефект“ и приложете снимка на дефектния продукт, след което изпращате тази информация на имейл: bkclimatesys@gmail.com.

При предявяване на рекламация, клиентът има право: да поиска замяна на стоката; отстъпка от цената; пълно възстановяване на сумата за съответния артикул. Доставчикът извършва възстановяване на суми или замяна на продукт в 14-дневен срок от получаване обратно на стоката по банков път. 

При връщане на стока, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и с всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта. Продуктът следва да бъде върнат в оригиналната си опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ние имаме право по своя преценка да откажем да приемем връщането или да начислим на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

След като обработим Вашата рекламация, ще получите на имейла си документ, съдържащ датата, номера под който рекламацията е вписана в нашата база от данни.

При потвърждаване на рекламацията, транспортните разходи по връщане или замяна на стоката са за сметка на Доставчика.

 

Изтеглете формуляра за връщане и рекламация

 

  8. ОБРАЩЕНИЕ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО

8.1 Съгласно ЗЗЛД ние Ви информираме, че Вашите лични данни, предоставени и/или придобити впоследствие ще бъдат обработвани от „ВК2022“ ЕООД, чрез електронни и ръчни инструменти в съответствие с Кодекса и действащото законодателство за поверителност.
Събраните данни се обработват за следните цели: да се абонирайте се за услугата; да сключва договори за покупко-продажба и извършва услугата; да изпълнява формалностите, необходими за изпълнение на съществуващите договорни отношения; да изпращане на търговска информация, рекламни, информативни и промоционални материали по всякакви средства (електронна поща, текстово съобщение и др.); да извършват, включително по телефона, пазарни проучвания, икономически и статистически анализи с цел проверка на правилното функциониране на услугите и удовлетвореността на същите; да разработване на персонализирана информация за навиците на потребителите и ориентацията на заинтересованите страни;да съобщават данни на компании на трети страни за целите на директния маркетинг.
Предоставянето на данни е задължително за сключването на договора за покупко-продажба, по избор в други случаи. Непредоставянето на данните ще направи невъзможно изпълнението на направената поръчка.
Следователно вашите данни могат да бъдат съобщавани за същите цели, посочени и на:
- всеки, който е легитимен получател на съобщения, изисквани от закон или наредби (като например: служби и публични органи);
- всеки, който е получател на съобщения, необходими за изпълнение на задълженията, произтичащи от предоставяните услуги;
- компании трети страни, специализирани в управлението на търговска и кредитна информация (като например центрове за обработка на данни, банки и др.).
Вашите данни също ще бъдат обработвани от:
- фирми и/или сътрудници за управление на административни услуги, които се използват за изпълнение на техните законови или договорни задължения;
- други субекти (фирми, фирми, физически лица), които си сътрудничат при изпълнението на посочените услуги и цели, включително в чужбина.
Тези субекти работят като мениджъри или агенти, подходящо назначени и обучени.

И накрая, вашите данни с предварително съгласие могат да бъдат разкрити на компании трети страни (списъкът на които е достъпен на страницата за поверителност) за целите на директния маркетинг. Запазване на данни Всички придобити данни не могат да бъдат използвани за други цели освен посочените по-горе и ще се съхраняват за периода, необходим за реализирането на същите.
След този краен срок данните ще бъдат изтрити или трансформирани в анонимен вид.
За подробни данни
за покупки и услуги сроковете за съхранение няма да надвишават установените от действащото законодателство.